Levnadsöden i mellersta Norrland

Jag har ett stort intresse för lokalhistoria och människorna som levde i våra bygder och vad de har att berätta för oss.

Nog är vi alla intresserade att läsa om spännande livsöden i vår släkts historia eller vad som har hänt i våra hembygder.

Här hoppas jag att du hittar något som gäller din släkt eller händelser från din hembygd.

Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

Avskrifterna är till största delen hämtad från Svea Hovrätts förkunnade domar men även berättelser ur andra handlingar förekommer också.

Mina avskrifter ligger inte till grund för någon avhandling utan det är mitt stora intresse för levandsöden och hembygdsforskning.

Ingressen i varje mål har jag inte tagit med tanke på dess långa innehåll till varje mål i Svea Hovrätt.

Och för att få lättare läsning har jag ”moderniserat” stavningen.

Jag skriver alltså inte helt källtroget men även innehållet är dock densamma.

 

Jag vill lyfta fram människornas historia i dagens ljus som varit bortglömda sedan länge

Med mina avskrifter vill jag förmedla lokalhistoria i era bygder och att ni lär känna era förfäder lite mer.

Trevlig läsning!