1:a resan stöld…

Det är inte alltid som det antecknades i kyrkböckerna när någon har pliktat för sina förbrytelser.

Främst gäller det mindre händelser såsom fylleri, olaga brännvinsbränning/-försäljning, vitesböter, slagsmål, svordom inför Rätten och mycket mer, men även för första stöld förekommer också.

Och för att även lyfta fram dessa personer har jag börjat att gå igenom fånglistorna med början av 1800 och slutar vid 1900.

Första kapitlet i detta stora projekt, om man får kalla det så, är alla som har blivit fällda för någon form av stöld, snatteri och tjuvnad.

Därtill antecknar jag vilket år och datum de ankom till fängelset, från vilket Ting de blev ställda inför samt utslaget.

Män och kvinnor som jag inte kommer att registrera, är dem som blev transporterade till Tingslagets ort för att rannsakas och som sedan inte återkom till fängelset.

Tiden före omkring 1842 förekommer inga uppgifter när delinkventerna är födda, varför deras hemort blir länet som fånglistan innehåller.

För att begränsa det hela koncentrerar jag mig på dem som är födda i Gävleborg, Jämtlands eller Västernorrlands län, inte mantalsskrivna personer.

Efter det kommer jag att ge mig i kast med de grövre brotten för att avsluta med mindre som nämnts i början här ovan.

Och här kommer även lägersmål och lönskalägen att finnas, eller om det blir del 2?

Allt registreras först i Excel och sedan kommer jag att skriva in alla uppgifter i släktforskarprogrammet Holger8 som har en bra funktion för detta ändamål.

När 1800-talet är genomgången, blir det 1901-1920 men det är kanske en känslig tidsperiod varför jag får inrikta mig på 1700-talet.