Anders Bertilsson, Borgsjö 1664

Jöns Månsson i Borgsjöbyn gav klagligen till känna det Anders Bertilsson i Ensillre gör honom åverkan med sin boskap i sitt slåttänge uti Granboda med mulbete och upptrampande.

Då blev rättens sentens att Anders Bertilsson skall härefter vara förbjuden att tillfoga honom någon vidare skada med sin boskap på benämnda slåttänge eller och till sina ägor inlösa.

Dessutom skall Jon Månsson vara påmind, att han i rättan tid bärgar det avslagna.

Förbindes och härmed Anders Bertilsson, att han här efter icke vidare tillfogar Jöns Månsson och hans ägor någon skada och åverkan på sin skog i Granboda med 40 marker plikts fullgörandes och för det åverkan som här till är skett, betalar Anders Bertilsson en halv tunna råg och levererar den näver som han tagit på skogen och avlöpet häves.

Borgsjö tingslag den 29 november 1664.

Medelpads domsaga (Y) AIa:2 (1640-1665) Bild 5380 / sid 522.

Avlöpe – Smale timberstokkar som (dvs. på hvilka) barken är aflöpt – SAOB.

Relaterat