Änkan Brita Persdotter, Forsa 1709

En rannsakning och dom ifrån Forsa sockens tingslag av den 16 juni över änkan Brita Persdotter, vilken för det hon Ottan före S:t Thomae dag skall varit uppå Tuna kyrkogård, och efter en gammal soldats inrådan skall tagit uppkastat mull från en grav och lagt på tänderna, i den mening att kurera sig för tandvärk som hon varit besvärad med.

Hon är pålagd av Timgsrätten att efter Kgl. Majt:s förordning av Eder och Sabbatsbrott av år 1687 plikta för vidskepelse och ”löfjerij.”

Resolution:

Såsom av den över detta mål hållna rannsakning det inte befinns, att änkan Brita Persdotter brukat någon särdeles vidskepelse vid det hon tagit den uppkastade mullen från graven, utan såsom en enfaldig kvinna gjort på en gammal soldats inrådan för att lindra och kurera tandvärken.

Fördenskull prövar den Kgl. Rätten rättvist att befria henne ifrån allt straff.

Stockholm den 7 juli 1709.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:13 bild 243.

Relaterat