Änkan Margareta Larsdotter, Gävle 1731

Ifrån Rådhusrätten i Gävle insänd rannsakning och fälld dom den 17 februari över änkan Margareta Larsdotter, 68 år gammal, som har stulit åtskilliga böcker uti Gävle stadskyrka och är i förmåga av 1653 års Kgl. Strafförordning dömd till döden.

Hon har tidigare blivit avstraffad för två resor tjuvnad.

Då Margareta Larsdotters tidigare straff inte tagits till någon varning, utan i en sådan vanart vidare fortsatt, och uti kyrkan, dels om en Böndag emellan Ottesången och Högmässan, dels under Bönestunderna, stulit 11 Psalmböcker och en annan bok till ett värde av 46 daler kopparmynt.

Fördenskull finner den Kgl HR med Rådhusrätten i förmåga av nämnda Förordning, att Margareta Larsdotter har gjort sig skyldig till dödsstraff. Dock har Hans Kgl. Majt:s i anseende till vissa omständigheter, i nåder behagat straffet denna gången för henne som är mycket gammal och skröplig.

Hon skall till näpst och androm till varning, avstraffas med 2 gånger risslitande av 10 par varje gång, 3 slag av paret. Dock lämnas så lång tid däremellan, att ingen fara finns för livet och därefter undergå 3 söndagars uppenbar kyrkoplikt.

Och med allvarsam åtvarning, att hon i fortsättningen måste ta hand om sig, annars är det svårt att undvika ett svårare straff.

Stockholm den 23 februari 1731.

Anlänt den 11 mars 1731.

Den 13 mars under gått 1 gången 10 par ris och den 17 mars 2 gången 10 par ris samt den 20 remitterad till kyrkoplikten.

I följe härav har änkan Margareta Larsdotter på 2 särskilda gånger undergått det henne ålagda världsliga straffet, som attesteras av Gävle Rådhus den 5 april Anno 1731, ad. mandatum, J. Wallström.

Att nämnda kvinnsperson undergått 3 söndagars uppenbar kyrkoplikt och därpå undfått absolution, attesteras Gävle den 6 april 1731, O. Jernberg, komm. Loci.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 26.

Relaterat