Änkan Margareta Persdotter, Hedesunda 1724

Kgl. Rättens resolution på en insänd rannsakning och dom med allmogen av Hedesunda, Färnebo och Årsunda socknar den 31 januari över avlidne soldatens Hans Hellmans änka, Margareta Persdotter som har blivit angiven att ha fällt oanständiga ord om den stadgan och förordningen angående tjänstehjons och deras lönetaxa.

Vilket mål Tingsrätten har hemställt till Kgl. Rätten för att avgöra.

Eftersom Margareta Persdotter, som är i tjänst hos Per Andersson i Ölbo, sedan förordningen angående tjänstehjon och deras löningstaxa den 6 januari 1724 som var Trettondagsjul, blivit uppläst i kyrkan, hade vid hennes hemkomst från kyrkan utlåtit sig uti obetänkt och oanständiga ord om denna förordnings innehåll.

Trots att detta inte kan anses som ett brott att läsa Majestäts [förordning], så finner dock lagliga Rätten det att Margareta Persdotter skall plikta med 8 dagars fängelse för sådana oanständiga utlåtelser.

Och att hädanefter för slik obetänksamhet taga sig till vara, så kärt henne att undvika ett svårare straff.

Stockholm den 17 februari 1724.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:20 bild 126.

Relaterat