Barnamörderskan Elisabet Tomasdotter, Norrala 1669

En rannsakning och dom från Norrala socken över Elisabet Tomasdotter, som till en början hade nekat men omsider tillstått sig av olovlig beblandelse varit havande och fostret som fullgånget var, strax uti födseln dödat och sedan lagt det under en sten och dolt med lite kläder.

Resolution:

Elisabet Tomasdotter kan ifrån livsstraffet inte befrias utan skall androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål.

Stockholm den 14 oktober 1669.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 135.

Relaterat