Bonden Anders Andersson, Österfärnebo 1704

En rannsakning och dom ifrån Färnebo härad över bonden Anders Andersson i Siktesbo och Färnebo socken som är anklagad av länsman Anders Ekebohm.

Han skall ha knuffat och slagit sin far och mor, Anders Bengtsson och Karin Andersdotter i Sixbo, var med det befinns efter avhörda vittnens utsagor ha gått till enligt följande.

Sedan någon oenighet emellan Anders Andersson och dess fader hade uppstått under Pingstdagen förra året, skall han fattat fadern i skägget och backat honom ett stycke på golvet men dock ingen vidare skada tillfogat.

Vad modern angår så har han blivit oense med henne att hon efter hans begäran inte velat ge honom mer än en bytta med öl. Han började först uti hennes brygghus att dragas med henne om den andra ölbyttan som hon inte ville att han skulle ta med sig.

Vid detsamma hade modern ryckt ifrån honom byttan och föll omkull och stötte sig något. Därefter hade hon sprungit in varpå sonen följde efter med byttan, vilket modern såg. Återigen ville hon ta ifrån honom byttan och fattade sonen i håret varpå han knuffade och stötte henne ifrån sig så att hon föll omkull och blev sittandes på golvet. Vid fallet skall modern fått en blå fläck på bröstet, så stort som ett halvt öre.

Under denna rannsakning har båda föräldrarna, då modern i detta mål angivit först till länsmannen med gråtande tårar och bett att det måste denna sak för deras enda son måste anses i den lindrigaste måttan eftersom den inte är så grov, som det har blivit angivet.

Och de tillstår gärna sonens brott, vilket de har ingivit uti Häradsrätten med två böneskrifter.

Häradsrätten har efter 2 Moseboken, 21 kap. 17 vers och 5 Moseboken, 21 kap. 18 vers, dömt Anders Andersson till döden för detta förfarande med sina föräldrar.

Resolution:

Såsom det befinns av vittnens gjorda berättelse att Anders Andersson har illa och otillbörligen hanterat både sin far och mor och den senare genom hans hanterande fått en blånad på bröstet.

Därför finner den Kgl. Rätten honom ha gjort sig skyldig till det av Häradsrättens dömda livsstraff. Dock såsom bägge föräldrarna ber högligen för honom, så blir han till följe av Kgl. Majt:s till Justitiesakernas avgörande förordnade och befullmäktigade ankomna skrivelse av den 22 februari för denna gång förskonad från livsstraffet.

Istället skall han själv till välförtjänt näpst och androm till varnagel plikta med 5 gatlopp.

Stockholm den 27 februari 1704.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:12 bild 10.

Relaterat