Bonden Anders Eriksson och svägerskan Kerstin Mickelsdotter, Rengsjö 1736

Svea Hovrätts resolution vid ett extra ordinarie ting hållen uti Rengsjö socken den 17 mars och av vice Häradshövdingen Gabriel Forsten insänd rannsakning och dom över bonden Anders Eriksson i Björtomta och dess hustrus ogifta syster Kerstin Mickelsdotter, vilka haft lägersmål med varandra.

Samt har därför av Tingsrätten efter Kgl Brevet av den 10 oktober 1699 blivit dömda till döden.

Kgl Hovrätten har låtit sig föreläsas över detta mål och därav funnit att Anders Eriksson, som är 26 år gammal, och dess hustrus ogift syster Kerstin Mickelsdotter, av 23 års ålder.

De har efter deras eget tillstående sommartiden förra året plägat köttsligt umgänge med varandra och hon blev havande men då rannsakningen var hållen var barnet ännu inte framfött.

Bägge nekade att de bedrivit denna gärning mer än en gång, då Anders Eriksson berättat sig ha varit något drucken, vars hustru Brita Mickelsdotter tillgivit honom för sin del vid Tingsrätten.

Och i anseende till sina två små barn avlade med honom och ännu lever, skulle hon lida nöd och stanna i största elände om mannen blev skild ifrån henne, och hon var nu havande med det tredje.

Hon hade fällt en förbön för honom och anhållit om lindring uti straffet.

Även Anders Erikssons grannar närvarade vid tinget och berättat att han levt uti en god sämja med sin hustru och alltid fört ett stilla leverne.

Och alldenstund Anders Eriksson och Kerstin Mickelsdotter således har haft lägersmål med varandra och begått enkelt hor uti första svågerskapsgraden.

Fördenskull finner Kgl Hovrätten att Tingsrätten av högst berörda Brev haft anledning till dess över dem fällda utslag, dock till följe av Kgl Majt:s nådige rescript av den 18 i denna månad, skola Anders Eriksson och Kerstin Mickelsdotter sig själva till välförtjänt näpst och androm till varning avstraffas.

Han med 30 par spö, 3 slag av paret, samt undergå vardera 3 söndagars uppenbar kyrkoplikt.

Kerstin Mickelsdotter förbjudes att därefter vidare sig uppehålla i Häradet där Anders Eriksson är boende.

Stockholm den 26 maj 1736.

Att bonden Anders Eriksson Björtomta by och Rengsjö socken, samt dess ogifta svägerska Kerstin Mickelsdotter, äro likmätigt föregående Kgl Majt:s och Riksens Högl. Svea Hovrätts resolution av den 26 maj 1736, avstraffade.

Den 17 juni den förra med 40 par spö och den senare med 30 par ris, 3 slag av paret.

Som och vardera stått 3 söndagars uppenbara kyrkoplikt, nämlugen den 20 och 27 juni samt 4 juli.

Där hos är Kerstin Mickelsdotter förbuden att här uti Häradet att vidare sig uppehålla, varest Anders Eriksson är boende, som efter begäran attesterar, Rengsjö den 14 juli 1736.

J. Austrin, komminister.

Erik Eriksson i Västerby (bom.) och Olof Eriksson i Berge (bom.).

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 112.

Relaterat