Dalkarlen Olof Andersson, Alfta och Ovanåker 1677

En inkommen berättelse angående dalkarlen Olof Andersson vilken vid hållna rannsakningen från Alfta och Ovanåkers socknar bekänt att han har gett drängen Lars Mickelsson en örfil.

Han föll till marken och stötte med ett yxskaft under halsen att han fick ett blodsår och dog strax därefter. Olof hade sedan tagit Mickelssons säck och andra persedlar.

Han erkänner att han varit halvt vållande till hans död efter Lars eftersom han var sjuklig, inte heller haft uppsåt till att dräpa men nu kan ingen närmare bekännelse bringas av prästerskapet hur han har humblat [snattat] av honom.

Resolution:

Olof Andersson blir befriad från dödsstraffet och skall för sin överdådiga gärning plikta med 9 gatlopp.

Stockholm den 8 mars 1677.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 Bild 9.

Relaterat