Den knappa årsväxten i Norrbo 1722

1722 var en tämlig blid vinter och knappt någon köld, men sommaren därpå var åter en svår röta och mycket regn, så de knappt kunde bärga årsväxten, då både hö och säg tog stor skada.

Samma år den 12 maj blev Norrbo prästgård nedbränd och lagd i aska genom en olycklig vådeld.

Kyrkoherden Martinus Magni Rogstadius tog ”en stoor och odrägelig skada” då en stor del av hans egendom förstördes.

Bjuråker (X) C:1 (1716-1754) Bild 241 / sid 225.

Relaterat