Dragonen Nils Holenius, Hallen 1690

En rannsakning och dom ifrån extraordinarie i Hallen över dragonen Nils Holenius, en gift man, som är anklagad att ha plägat otillbörligt umgänge med dragonens Anders Johansson Frimodigs hustru, Elisabet Persdotter.

Det är förorsakat att när Holenius 1688 skulle resa hem till sin födelseort Uppsala, har Anders Frimodig skrivet med honom ett brev till sin hustru Elisabet, som då vistades och var i tjänst på Ekolsund hos musikanten Petter Fogell, uti vilket Frimodig skrivit till sin hustru om sitt tillstånd.

Men Holenius skall ha tappat bort brevet och istället ett annat uppdiktat med en Pastoris namn därunder, däruti han förmäler att Frimodig skulle vara död och han kostat 9 daler kopparmynt på dess begravning, vilka och hustru Elisabet betalade honom.

Sedan fattades kärlek tillsammans och hon lät göra rock till honom av sin kjol.

Sedan hade de varit tillsammans i Uppsala i 4 veckor och som de något friare leverne var fört, så är de där insatta och för rätta ställt.

Eftersom ingen av dem kunde övertyga ha haft något köttsligt umgänge, ej heller något olovligt samlag velat tillstå, så är de lösgivna med förmaning att inte vistas tillsammans.

När de reste hem ifrån Upppsala hade de varit på vägen i 6 veckor, då de allt stilla som äkta folket skulle legat tillsammans som de och sagt sig vara.

Även väl sedan hon kom hem till sin man, hade Holenius antytt velat vistas hos henne, stundom hade han gått till henne, och stundom hon till honom i hans kvarter.

När mannen var borta hade hon legat där en natt, vilket Frimodig förstått, hade han tilltalat sin hustru som påstod dem vara syskonbarn och därför så gärna hade umgåtts.

Någon tid därefter hade hon fött ett barn i lönndom nere i en badstuga, och ville inte låta sin man därom förstå, förrän en hustru hittade det levandes och framburit.

Lisbeta bad dem inte säga något till sin man att barnet var funnit i badstugan utan att det var fött i stugan, vilket barn hennes man inte ville kännas vid.

Tingsrätten finner skäligt att Nils Holenius efter det 19 kap. Tingsmålsbalken med 12-manna ed befriar sig ifrån hustru Elisabets hävdande, efter inga vittnen kunnat övertyga dem till någon köttslig beblandelse som av rannsakningen med mera intagas kan.

Resolution:

Kungl. Rätten finner skäligt över Tingsrättens fällda utslag att approbera och gilla.

Stockholm den 19 februari 1690.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:8 bild 19.

Relaterat