Dragonen Olof Myre, Brunflo 1709

Det har den Kgl. Rätten låtit sig föredra en insänd rannsakning och dom ifrån Jämtland och Brunflo socken av den 17 innevarande månad, över dragonen över Jämtlands Livkompani, Olof Myre, vilken befanns vara omkommen uti Storsjön, varest han sedan är igenfunnen död.

Och emedan ingen säker efterrättelse finns, huruvida han avhänt sig livet eller om han drunknat av någon vådlig händelse i sjön.

Så har Tingsrätten i så beskaffat mål för rättvist prövat, borde denna Olof Myres döda kropp av ärligt folks hanteras och begravas på kyrkogården utan präst och ceremonier.

Och som den Kgl. Rätten finner för skäligt Tingsrättens i detta mål att gilla och stadfästa.

Stockholm den 29 juli 1709.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:13 bild 245.

Relaterat