Drängarna Jon Andersson och Jakob Eriksson, Torsåker 1794

Upplästes en insänd rannsakning och dom från Ovansjö, Torsåkers och Årsundas socknars Tingsrätt av den 25 november 1793 över drängarna Jon Andersson och Jakob Eriksson i Ho, vilka ansett vara skyldig med halvt skäl till frids- och Sabbatsbrott.

Jon Andersson hade Annandag Pingst under vägen från Torsåkers kyrka till Ho, efter någon ordväxling emellan Jakob Eriksson och skräddardrängen Anders Eriksson, skuffat Jakob som i samman stund skuffade och sparkade Anders Eriksson och tillfogade honom ett blodvite.

Då Jon Andersson inte blivit angiven eller tilltalad av Jakob Eriksson för förolämpning eller andra besvärade omständigheter, än att drängen Lars Andersson blivit vittne till detta mål.

Jon Andersson hade under den uppkomna oenigheten mellan drängarna, att Jon Andersson hade skuffat Jakob Eriksson.

Fördenskull och då Lars Anderssons utsago inte utgör någon bevisning, finner Kgl. Hovrätten att inget ansvar kan läggas på Jon Andersson i detta mål.

Vad gäller drängen Jakob Eriksson, då pigan Anna Persdotter intygade, att då skräddardrängen Anders Eriksson någon stund efter händelsen hade sprungit förbi henne, blödde han under näsan.

Eftersom hon inte hade sett händelseförloppet hur Anders Eriksson hade blivit tillfogat blodvitet, vilket Jakob Eriksson enständigt nekar till, kan han således inte beläggas med någon värjemålsed.

Alltså kan inte Jakob Eriksson fällas till något ansvar för samma blodvite som Jon Andersson.

Men eftersom Jakob Eriksson erkänt och vittnen intygat att han på en helgdag på kyrkvägen under svordom med skuffande och sparkande ofredat drängen Anders Eriksson, skall han böta för fridsbrottet 40 daler för skuffningen och sparkandet.

Och enligt lagens rum, treböter med 4 daler, för svordom 1 daler och för Sabbatsbrottet 10 daler, allt i silvermynt 50 daler med 18 Riksdaler 16 skillingar. Orkar han inte böterna skall han istället plikta med 16 dagars fängelse på vatten och bröd.

Stockholm den 19 februari 1794.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/39 (1794), bildid: A0068532_00147.

Relaterat