Drängen Hans Nilsson, Alnö 1677

En extra ordinarie rannsakning från Sköns tingslag och Alnö sockenstuga över drängen Hans Nilsson om sina 17 år, som frivilligt bekänt att han för 11 år sedan haft att beställa [hålla på att syssla med] med en flicka om 9 eller 10 år. Nu sedermera för 5 år sedan två gånger försökt utöva tidelag med en ko och en gång med ett får men inte kunnat fullborda sitt hastiga uppsåt eftersom de inte stod stilla.

Sedan han kom till mera förstånd och uti predikningar hört att herdens och otukts last fördömas högt, fått så elakt samvete, lika som hade han fullkomligt begått denna vederstyggliga synd och inte haft någon ro förrän han bekände både för predikoämbetet och andra, som rannsakningen utvisar, remitterar tingsrätten till den Kgl. Hovrättens högvisa omdöme.

Resolution:

Kgl. Rätten benådar Hans Nilsson livet men skall för sin vederstyggliga intention som den olovliga beblandelse han haft vid sina 6 år med en flicka om 9 eller 10 år, gå med halsjärn ett halvt år och stå uppenbar skrift.

Stockholm den 8 mars 1677.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 Bild 11.

Relaterat