Drängen Jon Svensson, Harmånger 1721

Kgl. Rättens resolution på ett extraordinarie ting i Harmångers socken och Vattlång, vilken blivit anklagad för att ha begått tidelag med ett sto.

Tingsrätten har dömt honom efter Guds lag och det 14 kap. Högmålsbalken att mista livet och att kreaturet skall dödas och nedgrävas.

Kgl. Rätten finner att drängen Jon Svensson har under sommartiden förra året förövat tidelag med Kristoffer Nilssons sto i Vattlång.

Därför prövar Kgl. Rätten med Tingsrätten för rättvist, att Jon Svensson skall sig själv till välförtjänt straff och androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål.

Och kreaturet som han bedrivit den vederstyggliga synden med, skall dödas och brännas av skarprättaren på avrättningsplatsen.

Stockholm den 7 oktober 1721.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:18, bild 152.

Relaterat