Drängen Lars Olofsson och pigan Malin 1671

En dom från Medelpad över en dräng benämnd Lars Olofsson och en piga benämnd Malin som har stulit åtskilliga persedlar från sin husbonde Daniel Bertilsson värderade för 31 daler och 20 öre.

Ett parti gods är som Malin säger Lars Olofsson har stulit, där till han nekar alldeles. Summan belöper till 148 daler och 16 öre. Uti nämnda dom är åtskilliga personer som förmäles ha med nämnda tjuvar nött och dolt, vilka inte är dömda.

Resolution:

Ovannämnda tjuvar Lars Olofsson och Malin skall bägge tillsammans, så vida där är övertygade och själva bekänner, ge målsäganden sitt igen och sedan böta var för sig tre gånger så mycket som tjuvnaden var värd.

Har tjuvarna inget att böta med så skall där slås i järn och arbeta för sin gärning. Beträffande de personer som nämns i domen skall ha nött och dolt med Lars och Malin, skall tingföras och granneligen examineras hur mycket var består sig av samma tjuvnad har åtnjutit och förvarat.

Sedan skall Rätten där på döma och domen sändas till den Kungliga Hovrätten för vidare resolution.

Stockholm den 17 maj 1641.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 138.

Relaterat