Drängen Lars Olofsson, Valbo 1761

Såsom mig kommit i erfarenhet att gifta drängen Lars Olofsson uti Ösen och Valbo socken, skall genom av sina föräldrar alldeles lösgiven för olydnad, vilket är skedd den 26 april uti prästens och hela församlingens närvaro uti Valbo sockenstuga.

Fördenskull är min hos Eders höga nåd allra ödmjukaste anhållan, det måste vederbörande kronotjänsten få i befallning nämnda Lars Olofsson som försvarslös under säkerhet genast hit sänder och förklaras skyldig, träder i krigstjänst under Kungl. Artilleriregemente.

Gävle den 1 maj 1761. Resolution den 14 augusti.

Att Olof Larssons son, Lars Olofsson, från Ösen, som nyligen blivit skild från sina föräldrar, hos mig uti underskrivna vittnens närvaro den 30 april om eftermiddagen, emottagit städsel och tjänst, såsom gruvdräng vid min uti Folkärna socken ägande järngruva, Nygruvan kallad.

Kommandes han med det första och så snart nu vägarna blir upptorkade, att bege sig till berörda gruvan, vilket härmed till bevis lämnas av Valbo masugn den 4 maj 1761. Joh. Paul Strömbeck.

Såsom kallade vittnen Anders Anderss i Sörby (bomärke) och Erik Ersson (bomärke).

1761 den 5 maj förhördes Lars Olofsson i Ösen, att präst och socknens äldste varit i sakristian den 26 april, föreställt att förena sig med föräldrarna, senast han gårdagen därifrån och som sig erkände detta.

På måndagen uppsades han av föräldrarna genom grannarna att flytta bort med hustru, pick och pack, om tisdag till Jordåsen, där han arbetar åt J. D. H. i en ny gruva.

Han har varit skriven boendes för Ösan, även för Åsen, och uppsatt till skattelösen, erkände sin olydnad emot föräldrarna.

Gävleborgs läns kandskansli AI:5 bild 13.

Relaterat