Drängen Mats Pålsson, Älvros 1720

En vid ordinarie tinget med Svegs Tingslag den 30 mars över drängen Mats Pålsson ifrån Älvros som blivit ställd för rätta och anklagad för att han hade tagit något sockerbröd som efter Höga Överhetens befallning varit under försel ifrån Kgl. Magasin ner till Hälsingland, då han en natt hållit vakt i Älvros.

Häradsrätten har i detta mål såsom i anledning av Hovartiklarna av år 1685, § 256 samt § 105 av 1683 års Krigsartiklar, Tjuvnad å Konungens gods, likmätigt rättegångsprocessen, till Kgl. Rättens avdömande underställt.

Att Mats Pålsson natten emellan den 15:e och 16:e mars, då han varit tillsatt att hålla vakt över några lass med sockerbröd, som den 15:e om aftonen anlänt till Älvros och brutit upp förseglingen av en säck och ur den olovligen tagit något av samma bröd som sedermera till 6 marker saknades.

Därför finner väl Kgl. Rätten att han gjort sig skyldig till ett svårt straff, men som Kgl. Maj:t förmedelst dess nådiga allmänna pardonsplakat, har benådat åtskilliga missgärningsmän för deras begångna brott och förbrytelser. Även under vilket Mats Pålsson är inbegripen.

Alltså blev han befriad ifrån allt straff i detta mål, dock så att han ersätter och betalar det stulna brödet samt undergår en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Stockholm den 8 september 1720.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:17, bild 132.

Relaterat