Drängen Mickel Olofsson, Nordingrå 1728

Kgl. Majt:s och Riksens Svea Hovrätts resolution uppå en uti Nordingrå tingslag hållen och insänd rannsakning av häradshövdingen Erik Teet över drängen Mickel Olofsson ifrån Salom, vilken för tidelag blivit dömd till döden efter 14 kap. av tingsrätten.

Eftersom Mickel Olofsson, som nu är på sitt 18:e år, frivilligt tillstått, att han år 1726 bedrivit tidelag med Johan Håkanssons get i Salom. Geten hade sedan blivit slaktad.

Därefter hade han bedrivit den vederstyggliga tidelagssynden med faderns vita kalv, vilket upptäcktes av pigan Lisa Johansdotter.

Därför prövar Kgl. Hovrätten rättvist med Tingsrätten i förmåga av Guds och världslig Lag att Mickel Olofsson skall för rättvist sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas och brännas på bål.

Jämväl kalven som ännu lever, och med vilken styggelse han förövat, skall dödas och brännas upp av Skarprättaren.

Stockholm den 6 april 1728.

Efter Kgl. Svea Hovrätts resolution, har tidelagaren Mickel Olofsson, med Kristlig beredelse till döden den 4 maj villigt undergått execution, blev halshuggen och bränd på bål.

Jämväl dödades kalven och uppbrändes som här undertecknade betygar.

Nordingrå den 6 maj 1728.

O. Hellström, Erik Jönsson i Äskja, vice länsman i Ullånger; Henrik Henriksson i Jäppling, nämndeman i Ullånger; Christophorus Hornaeus, v. komminister; O. Ahlström, länsman i Nordingrå.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21, bild 86.

Relaterat