Drängen Per Håkansson och Jon Andersson, Lillhärdal 1736

En av Svegs och Lillhärdals tingsrätt hållna rannsakning med tings rättens fällda dom över Per Håkansson i Sunnanå och Jon Andersson i Olingdal vilka genom deras ovarsamhet varit vållande att lösa karlen Jonas Sjulsson, viken för enkelt hor varit angiven och för stöld misstänkt, samt efter landshövdingens order,

fängslad har kommit på flykt, då Per Håkansson och Jon Andersson hållit vakt, varför tingsrätten dömt dem att stå samma rätt som den brottsliga borde undergå, nämligen att återställa målsägarna det som Jonas Sjulsson snattat ifrån dem samt dess efter det 12 kapitlet tjuvballklen böta vardera 40 marker silvermynt.

Stockholm den 7 oktober 1735.

Kgl. HR har om detta mål gjort sig underrättad och alldenstund Jonas Sjulsson icke varit lagförd och övertygad att han olovligen borttagit de persedlar som en och annan klagat sig har bortmist.

Fördenskull finner Kgl. HR att i så beskaffat mål Per Håkansson och Jon Andersson till någon skadeersättning icke förbjudas kunna, utan de ska som genom sin ovarsamhet varit vållande att bemälte under deras vård lämnade arrestant kommit undan på flykt, varefter han icke kunnat finnas igen, därför skall de båda var för sig böta 40 marker silvermynt.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:24 bild 480.

Relaterat