Drängen Per Persson, Hamrånge 1733

Svea Hovrätts resolution på en hållen och insänd rannsakning uti Hamrånge socken den 8:e augusti över drängen Per Persson i Wij, vilken är dömd till döden för tidelag med ett sto efter Guds lag.

Kgl. Hovrätten har låtit sig föreläsas över detta mål och finner hurusom Per Persson på sitt 18:e år, vilken har tillstått efter dess egen och nämndens berättelse, att då han om morgonen den 4 juli varit uti skogen att uppsöka dess husbondes Lars Andersson hästar.

Först hade han hittat ett rött sto, på vilken han satt sig att rida efter.

När han hittade den andra hästen i skogen vid en bäck, hade han stigit av och med samma sto som hade ställt sig för att dricka, hade han bedrivit tidelagsynden.

I vilken gärning som Per Persson efter dess utlåtelse in emot 1/8-timma varit begripen, han jämväl blev funnen av bonden Erik Andersson i Häckelsängen, vilken intygat att när han samma morgon skulle gå ut på sitt arbete och under vägen kommit till bäcken, hade Per Persson stått bak för stoet och haft sådana åtbörder uti fullkomlig verkställighet.

Per Persson erkände att han tidigare haft sig bekant med åtskilliga för en sådan styggelse men då undergått dödsstraffet.

Fördenskull prövar Kgl Hovrätten för rättvist med Tingsrätten i förmåga av Guds och Världslig lag att Per Persson sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel, halshuggas och brännas på bål.

Berörda kreatur med vilket han denna gärning bedrivit, bör dödas och uppbrännas av Skarprättaren på avrättningsplatsen.

Stockholm den 3 december 1733.

Förestående Högl. Kgl Hovrättens dom över tidelagaren Per Persson är uti vår närvaro på underskriven dato behörigen verkställt som här med attesteras.

Hamrånge den 19 december 1733.

Johan: Axmarck, Pastor Loci.

Albin, häradsfogde i Gästrikland.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23, bild 173

Relaterat