Erik Jonsson och Erik Andersson, Österfärnebo 1608

Rannsakades om det slagsmål som skedde emellan Backa och Sixbo emellan Erik Jonsson och Erik Andersson i Sixbo.

De hade haft dit några godemän som skulle ”laga dem emellan” om en gärdsgård som de tvistade om.

När de hade börjat ordkastat och burit ihop i håret, kom Anderssons son till hans hjälp och slog Erik två sår. Ett i armen och det andra i axeln.

Sedan har han varit hos bördebarn och låtit sig läka. Sedan det var läkt igen, hade såret gått upp och låg hos honom i 5 veckor, eftersom de hade varit tillsammans.

Österfärnebo socken 31 januari 1608.

Gästriklands domsaga (X) AIa:2 (1604-1619) Bild 770.

Sedan blev och handlat omsider om slagsmålet som är skett emellan Erik Jonsson och Anderssons son i Sixbo.

Då blev de förenade och förlikt och lovade varandra frid och allt gott, och att han som hade gjort skadan, skulle komma fram och bli för dem utan fara.

Dock skulle Anders söka H. K. M:t och Konungsboten.

Gästriklands domsaga (X) AIa:2 (1604-1619) Bild 790.

Relaterat