Finnen Mats Larsson och kvinnspersonen Malin Persdotter, Norrala 1642

Ställdes för rätten en kona benämnd Malin Persdotter i Remsta, som har haft lägersmål med en finne benämnd Mats Larsson i Smedsgården och avlat barn.

Samma barn har hon mördat, vilket var fullgånget och fullskapad.

När hon blev tillfrågad varför hon hade mördat barnet, berättade hon att han hade uppmanat henne.

När barnet föddes bekände hon sig ha tagit handen för munnen och kvävd det.

Om söndagsaftonen födde hon barnet och om onsdagsmorgonen kom finnens hustru efter barnet, tvungen att ta barnet av honom och bära bort det för att grävas ned.

Hon bekänner också att han har gett henne kvicksilver för att förgöra barnet.

I övrigt bekände hon att han hade gett henne ett vitt runstycke och förbjöd henne lägga det bland andra penningar och sedan hon hade fått det kunde hon inte vägra honom ha sin vilja med sig.

När han hade rymt kunde hon inte bli kvar utan gick om natten i stor köld, sex mil väg och följde med honom till dess han blev fasttagen.

Därefter ställdes finnen Mats Larsson för rätten och tillspordes av Landshövdingen var han först hade haft beblandelse med henne, svarade han på hennes faders gård.

Vidare berättade han att på tillfrågan att han hade haft två andra barn med henne, ett sedan det första mördades.

Två gånger hade han gett henne kvicksilver för att förgöra barnen i moderlivet, men han nekade till att ha rådd henne till att mörda barnet.

Han visste att hon ville förgöra barnet och driva sin hustru att bära bort barnet och gräva ner det uti Granås uti en rövargrop och efter han godvilligt icke ville bekänna.

Han hade bekänt för kyrkoherden herr Isak och kaplanen herr Peder med länsmannen när de examinerade honom att han hade varit i samråd med henne att hon skulle mörda barnet, enligt deras livliga ed för Rätten.

Han bekände också att han hade tagit en gädda från ett nät av en bonde med han bodde i Lissleskogen i Färila.

Av samma gädda hade han skurit av huvudet och stoppade ett ägg i munnen och lade samma huvud i en myrstack för att bruka lycka till att få skjuta några älgar.

Denna grova missgärning ställdes till Nämndens överläggande och för dessa skäl dömdes han efter det 44 kap. i Edsöresbalken och sedan både han och hon efter det andra kap. i Högmålsbalken, han steglas och hon brännas.

Gävleborgs läns landskansli AI:1 bild 7.

Forsa laga ting den 5 maj 1642.

Fotnot: Svea Hovrätt friade båda från dödsstraffet vilket omvandlades till 80 daler böter för Mats och 40 daler för Malin. Kunde hon inte betala böterna gällde tidigare avkunnad dom.

Relaterat