Finnen Mats Pålsson, Torp 1664

Landsfiskalen Johan Eriksson Huss framträdde för rätten och gav tillkänna huruledes finnen Mats Pålsson vid Mörtsjön har efter Kgl. Majt:s brev och efter frihetsåren dragit ifrån dess torpställe på Ångeskogen och till Nya Sverige och allt sitt bruk vid tillfallande nyttigheter försålt till Ångeborna och Bensjöbönderna (Bräcke socken) som är särdeles svedjeland.

Landsfiskalen förbjöd och tillsade länsmannen Måns Jönsson att han skulle säga till Ångeborna att inte på något sätt köpa tillbaka det av Mats Pålsson, det han allenast Kronan för hans utsatta frihetsår avrymde ifrån torpet, förrän han blev skattlagd och Kronan sin riktighet därför har utgjort.

Länsmannen bekänner sig inför rätten, att han sagt till Ångeborna, men likväl att de gått emot förbudet och samma rågsved med kvarlämnade nyttigheter vid torpet inlöst och finnen var här för en månad sedan i socknen.

Sedan fiskalens arrest emellan kan likväl ha rätt och velat tagit sina utgivna penningar igen och denna saken remitterades nu till samtliga ångerbors vidare svar och förklaring.

Borgsjö tingslag den 29 november 1664.

Medelpads domsaga (Y) AIa:2 (1640-1665) Bild 5370 / sid 521.

Relaterat