Förlovade soldaten Per Dalkarl, Ljusdal 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Färila, Hogdals och Ljusdal socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över förlovade soldaten Per Dalkarl, som blivit anklagad för tjuveri.

Kgl Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen att förlovade soldaten Per Dalkarl tidigare har pliktat 2 gånger för tjuveri, har han ånyo stulit ifrån bonden Jon Månsson i Rångstra och utur dess kvarn 6 kannor mjöl à 1 daler 8 öre kopparmynt och en säck.

Vilket Per erkänner och säger sig måste tagit detta mjöl för hungersnöd.

Häradsrätten dömer honom efter Kgl Straffordningen till döden.

Och emedan Per Dalkarl som tidigare pliktat 2 gånger för tjuveri, och nu 3:e resan är beträdd med samma odygd, så hade han fullkomligt i förmåga av högstbemälte straffordning förbrutit sitt liv.

Men emedan både de förra, såväl som den senare begångna stölden är av mycket ringa värde och han föregiver sig den senare begått av hungersnöd, så blir han befriad ifrån dödsstraffet.

Dock skall han plikta med 3 gatlopp.

Stockholm den 12 mars 1697.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 27.

Relaterat