Gamla tjuven Erik Kjellsson, Själevad 1658 (del 1)

En rannsakning om dom ifrån Själevad socken över en gammal tjuv, Erik Kjellsson, som har stulit något korn till 6 daler silvermynts värde ifrån Kyrkoherden Mäster Lars.

Denna Erik har av barndomen samma last övat och därför blivit dömd för två resor och senare i den Kgl. Rätten resolverat, att han skulle förvisas till Västindien (Nya Sverige, Delaware, USA) på livstid, för vilken landsflykt han är förskonad och försonat sitt brott med 9 gatlopp.

Resolution.

Erik Kjellsson skall ännu en gång löpa 9 gatlopp och tillsägas, att om han fortsätter med sin tjuvnad skall han utan vidare förfrågan hos Kgl. Rätten upphängas.

Stockholm den 9 mars 1658.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 8.

Gamla tjuven Erik Kjellsson, Själevad 1660 (del 2)

Comments 1

Comments are closed.

Relaterat