Gamla tjuven Erik Kjellsson, Själevad 1660 (del 2)

En rannsakning och dom ifrån Själevad socken över en gammal tjuv Erik Kjellsson, som ifrån barndomen har stulit och nu avhänt en sockenstugukärring silver och andra saker till 4 daler 10 öre silvermynts värde, för vilket han är efter den Kgl. Hovrättens resolution av den 8 mars 1658 av Tingsrätten dömd till galgen.

Han har rymt från fängelset och ånyo stulit till ett värde av 27 daler 8 öre kopparmynt.

Nu är han igenfunnen och är för samma last uti denna Kgl. Rätt tillförene dömd 2 gånger till 9 gånger gatlopp och den senare gången med det vite, att där han framdeles med tjuvnad vidare beträder och där till in för lag och rätt övertygat, skall han androm vanartigen till sky upphängas.

Resolution.

Erik Kjellsson kan inte vidare befrias utan skall efter den Kgl. Hovrättens förra utgångna resolution över honom, androm vanartigen till sky och varnagel upphängas.

Stockholm den 28 november 1660.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:4 bild 62.

Gamla tjuven Erik Kjellsson, Själevad 1658 (del 1)

Comments 1

Comments are closed.

Relaterat