Gästgivaren Olof Andersson, Valbo 1704

En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 i sockenstugan bemött länsmannen Olof Graf med svåra och olidliga ord. Dessutom hade han kallat honom för Sken-Jesus.

Olof Andersson har erkänt denna gärning och bedyrar att han inte haft någon ond mening och uppsåt att förtörna Gud eller någon annan, utan av obetänksamhet och gammal åhörande osed ibland gemene och oförståndigt folk.

Han anhåller om nåd och lovar att bättra sig hädanefter.

Häradsrätten har sakfällt Olof Andersson för detta brått och förseende att efter den 3, 5 och 6 artikeln i Kgl. Majt:s stadga om Eder och Sabbatsbrott att sitta i stocken 4 söndagar i rad och dessutom böta 5 daler silvermynt till kyrkan och socknens fattiga till tveskiftes.

Eller göra så många dagsverken till kyrkans behov som det motsvarar, samt stå uppenbar skrift.

Resolution:

Kgl. Rätten finner för skäligt att gilla och stadsfästa Häradsrättens fällda utslag i detta mål.

Stockholm den 11 maj 1704.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:12 bild 35.

Relaterat