Gertrud Olofsdotter, Borgsjö 1639

En dom ifrån Ovansjö över en ogift kvinna, Gertrud Olofsdotter, som har låtit sig lägra av sitt syskonbarn, Pål Svensson. Pål är med en annan kvinnsperson trolovad och i trolovningen legat med Gertrud.

Resolution:

Gertrud skall böta för horet 40 daler och för skyldskapen 40 daler och stå uppenbar skrift. Det skall slås efter Pål, han kan fångas, tingföras och dömas och domen till den Kgl. Hovrätten till vidare resolution sändas.

Borgmästare och råd i Sundsvall och lagläsaren i Medelpad döma enfalt hor efter det 5 kapitlet i Högmålabalken vilket borde dömas efter Guds lag. Komma borgmästare och lagläsaren igen med sådana förseende, då skall de därför allvarligen tilltalas.

De horkonor som inte har att böra med skall slita ris för kåken och förvisas staden och häradet där de är bosatt.

Nyköping den 19 september 1639.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 110.

Relaterat