Glasmästare Per Olofsson och svägerskan Karin Mårtensdotter, Anundsjö 1658

En rannsakning och dom ifrån Anundsjö socken över Per Olofsson Glasmästare och invånare uti Umeå stad som beskylls av sin svägerska Maria Mårtensdotter, att ha haft lägersmål med en annan svägerska, Karin Mårtensdotter, vilket hon inte kunde bevisa.

Därför är hon av Tingsrätten efter det 20 kap. Tingsmålsbalken dömd att böta 40 marker.

Denna Marit Mårtensdotter är dessutom övertygad att ha stulit 9 riksdaler och 1 ½ tunnar korn samt annat ifrån sin mor och de andra medarvingarna och är därför dömd efter Kgl. Maj:ts Drottning Christinas straffordning att tillställa målsägande sitt igen och böta tredubbelt så mycket som tjuvnaden är värd.

Resolution:

Tingsrättens dom gillas. [Dombok 1658 för Ångermanland domsaga saknas]

Stockholm den 29 mars 1658.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 18.

Relaterat