Gölin Olofsdotter, Söderhamn och Brita Matsdotter, Norrala 1721

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Norrala tingslag den 22 och 25 samt 27 september insända rannsakning och dom över Gölin Olofsdotter ifrån Söderhamn och pigan Brita Matsdotter i Källene.

De hade stulit något av de kvarlämnade egendomarna efter fiendens framfart och har därför dömts till döden i förmåga av Kgl.Rättens universal av den 20 november 1714, angående dem som stjäl vid vådeld.

Det har visats sig, att Gölin Olofsdotter tidigare varit straffad för begången stöld men inte låtit bättrat sig, utan har tillsammans med Brita Matsdotter den 21 maj, sedan fienden plundrat Prästgården i Norrala och avvikit från platsen, hade begett sig till Prästgården medan folket ännu var flykten.

De hade stulit åtskilliga saker som värderades till 82 daler och 4 marker kopparmynt samt ”oberäknat en book” om vars beskaffenhet och värde Häradsrätten inte kunnat få någon underrättelse om.

Dessutom hade Gölin Olofsdotter dagen därpå stulit några kläder ifrån bönderna Anders Olofsson och Tyris Larsson ifrån Haga i samma socken som varit på flykt. Värdet på kläderna hade uppgått till 13 daler och 16 marker kopparmynt.

Fördenskull finner Kgl. Rätten Tingsrättens fällda utslag över Gölin Olofsdotter och Brita Matsdotter vara väl grundade och gjort sig skyldiga till dödsstraffet.

Dock har Hans Kgl. Maj:t i anseende till vissa omständigheter, i nåder lidrat straffet denna gången. Gölin och Brita skall sig själva till välförtjänt näpst och androm till varning, avstraffas vid tingsstugudörren med skarpt risslitande 13 par ris, 3 slag av vardera.

Därefter skall Gölin Olofsdotter och Brita Matsdotter förnöja målsägandena av de begångna stölderna eftersom det befinns ännu inte vara återställd.

Och med allvarsam förmaning att dra lärdom av en sådan vanart, så kärt dem är ett svårare straff att undvika.

Stockholm den 10 november 1721.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:19 bild 191.

Relaterat