Gossen Johan Collinger, Njutånger 1722

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Enångers tingslag den 30 oktober förra året och insänd rannsakning och dom över gossen Johan Colling på sitt 10:e år, för att han skjutit ihjäl en flicka på 7 år med en hagelbössa.

Han är av tingsrätten till följd av det 12 kap. dråpbalken med våda dömd att böta 9 marker silvermynt.

Stockholm den 19 januari 1722.

Johan Colling skall för sitt brott av dess föräldrar i kronobetjänternas närvaro allvarsamt risas.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 sid. 23.

”D. 24 Aug: begrofs Elizabeth Anundsdotter. 1714 d. 4 Sept. föddes i Norriggesund. Fad.Anund Erichsson. Mod: hst. Margret Jeansdotter. Denne Elizabeth afh ändes lifwet igenom et hagelböseskott af klensmedens son Jean vid Iggesunds Bruk, hwilken härbergerat i Anund Erichs. gård under sin flykt för fienden.

Njutånger (X) C:1 (1710-1781) Bild 130 / sid 125.

Relaterat