Gossen Lars Jonsson, Tynderö 1736

Gossen Lars Jonsson i Åstön, vilken på juldagen under Ottesångspredikan släppte sitt vatten på läktaren i Tynderö kyrka, uti vilket mål tingsrätten Kgl. HR:s omprövande underställt, huruvida Lars Jonsson därför må sitta en söndag i stocken, given i Stockholm den 16 november 1736.

Kgl. HR. har den inkomna rannsakningen sig föreläsas låtit, och i anseende till de här vid varande omständigheter, prövar skäligt Lars Jonsson ifrån plikt detta mål att befria. Actum ut Supra.

Att gossen Lars Jonsson denne höga resolutions innehåll verkligen till godo njutit betygas av Tynderö den 17 december, Jacob Thelberg, komminister i Tynderö.

Gävleborgs landskansli DIIa:25 sid 203.

Relaterat