Gruvdrängarna Jon Nordholm och Erik Lindholm, Huså/Gustaf och Carlberg 1776

Gruvfogden Christian Lund kärade till gruvdrängarna Jon Nordholm och Erik Lundholm för oljud och svordom i gruvan den 13 december förra året.

Det härrör därutav att de hade tävlat om en krutränna som båda ville ha, då Nordholm skall svurit och ropat.

Det frågades även om Lindholm hade svurit och om något slagsmål hade uppstått dem emellan, yttrade gruvfogden att han inte visste.

Dock till den sakens närmare upplysning hade han inkallat Henrik Östberg, Jonas Öman och Axel Strandberg, vilka då på stället varit närvarande.

Utan jäv efter avlagd ed och på undfången varning vittnade dessa som följer.

Östberg hade hört Nordholm svära flera gånger, haft rännan i handen och hytta med näven åt Lindholm.

Jonas Öman, att Nordholm svurit en gång men Strandberg skulle stått ett stycke ifrån och för det starka järnljudet i gruvan icke kunde höra annat än ett högt ropande.

På tillfrågan om vittnet hade något mer att tillägga, eller om Lindholm också hade svurit, svarade han nej.

Jon Nordholm tillspordes om han erkände eller nekade till sitt brott, erkände han ha svurit tre gånger som därför att han trodde att krutrännan tillhörde honom.

Avsades:

Då Erik Lindholm för denna gång icke kan anses med straff, varnas han dock för oljud i gruvan och att inblandade sig uti någon oenighet med kamraterna.

Men Jon Nordholm, vilken blivit övertygad både genom vittnens edliga utsagor och egen bekännelse att ha svurit i gruvan, prövar Bergstingsrätten i stöd av 1649 års Stora Kopparbergs Gruva art. 1 §, skyldig att sitta natt och dag i kistan, samt böta 10 daler silvermynt eller i brist av penningar, avstraffas med 4 par spö, 3 slag av paret.

Bergstinget den 3 juni 1776.

Bergskollegium, Rättsprotokoll från Västernorrlands och Jämtlands bergmästardöme EIId:4 bild 103.

Fotnot: Krutränna – en träränna vari en krutslanga vilade för att skyddas mot fukt; äv. med inbegrepp av krutslangan.

Krutslanga – Slang av lärft eller läder, fylld med svartkrut, vilken vanligtvis lades i en träränna från antändningsplatsen till minan.

(SAOB)

Relaterat