Hammarsmeden Anders Jonsson Lundgren och matroshustrun Lisa Eriksdotter, Högsjö 1762

Ett urtima ting med Gudmundrå häradsrätt insänd rannsakning av den 29 juli 1762 över hammarsmeden i Utansjö bruk Anders Jonsson Lundgren och matrosen Jon Matssons hustru Lisa Eriksdotter, vilka har begått dubbelt hor och blivit fällda.

Eftersom hammarsmeden Lundgren och hustru Lisa Eriksdotter som bägge är gifta, har efter hustru Katarina Bergroths angivande och deras egen frivilligt gjorda bekännelse den 8 juli 1762, 10 dagar före Lisa Eriksdotter det med sin man matrosen Jon Matsson, sammanavlade barn framfött, bedrivit hor med varandra.

Fördenskull finner Kgl. HR att häradsrättens utslag är på det åberopade lagens rum grundat, dock i förmågo av Hans Kgl. Majt:s rescript av den 8 oktober Lundgren och Lisa Eriksdotter i anseende till vissa i detta mål förekomma mildrande omständigheter förskonad ifrån dödsstraffet.

Istället skall de avstraffas vardera med 28 dagars fängelse på vatten och bröd och sedan böta till sockenkyrkan i den församling de bo, han 4 daler och hon 2 daler silvermynt.

Dessutom var för sig en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt och allvarligen åtvarnas hädanefter noga tillvarata, så kärt dem är ett svårt straff att undvika.

Hammarsmeden Lundgren och hustru Lisa Eriksdotter avspisas med vatten och bröd i 28 dygn från och med den 2 till 29 december, attesteras Gävle Slottsarrest den 29 december 1762.

Västernorrlands läns landskansli (Y) DIIa:1 (1762-1765) Bild 40.

Relaterat