Hans Andersson Tegelhuus, Delsbo 1698

En ifrån Tinget hållet i Sjömyra, inkommen rannsakning och dom över Hans Andersson Tegelhuus som hade lagt sig överlastad av drycker av brännvin i en badstuga för att sova och blev där död.

Och som Kgl. Rätten funnit rättvist att denna Hans Tegelhuus döda kropp må begravas på kyrkogården i tysthet och utan ceremonier.

Detta bör alltså Landshövdingen sådant veta.

Stockholm den 17 november 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 224.

Relaterat