Hans Jonsson, Gnarp 1753

Den 15 oktober [1753] föreföll ett mycket eftertänkligt och bedrövligt dödsfall i det Hans Jonsson i Frästa som för alla slags oförskämdhet emot sina föräldrar och sitt husfolk, blev efter åtskilliga varningsgrader, dömd till spöslitande med 28 par.

När han kom fram till sockenstugan när han skulle undergå straffet, blev han hastigt död och lämnade genom sin obotfärdighet och gudlösa utlåtelser i vilka han nu uti sista andedräkten förhärdade alla rättsinnade kristna i största häpenhet och förskräckelse.

-”Herren taga icke sin nåds hand ifrån oss för Kristi skull.”

Denna man var född år 1713 den 29 maj, fadern är Jon Olofsson i Fresta, modern hustru Brita Hansdotter. Har levat i 40 år, 4 månader och 12 dagar.

Gnarp (X) C:2 Bild 107 / sid 101b.

Relaterat