Harmynten Mathis Mathisson, Gnarp 1711

I vigselboken för Gnarp 1711 hittar vi följande anteckning:

”d.22 Oct: harmynten Matthis Mattson med pigan Karin Nilzdotter denna mattiss är ett hittebarn upfunnen emellan Elfkarleby och Gefle upforstradt af Christmilde menniskior är omsider kommen till Kopparberget, hwarest han i anledning af kyrkoherdens i Fahlun Mag: Olof Ekmans försorg som honom i scholan hållit är underwijster worden i sijne Christendomsstycken och pigan är Barnefodder i Medelpad och Niuruna. Brollopet höllo the i prästegården.”

Gnarp (X) C:1 (1677-1735) Bild 14 / sid 9.

Relaterat