Härnösands stad 1721

Såsom skrivelsen av den 27 oktober åstundar med pålitlig säkerhet blir underrättat om dag och datum, förra sommaren, när staden eldhärjades av fienden, och vilka hus tillika kyrkan, rådhuset, skolan etc. är uppbrända eller förskonade.

Alltså kommer här ett hörsamt svar:

Pingstdagen den 28 maj förra året, ankom fienden med 150 kosacker in i staden. Allt folk som han kom över, plundrade han och behandlade illa.

De for åter igen till biskopsgården, Bondsjö och Helgum, vilka gårdar strax plundrades och brändes upp tillika med Säbrå kyrka.

Andra dagen anlöpte fienden i staden med 16 galärer och låg stilla i 3 dagar. Den 30 maj kl. 10 på dagen, drog hela flottan med kosackerna in i staden, och under 4 timmar skövlades alla husen och brändes sedan ner till grunden.

Kyrkan med klockstapeln med 3 vackra klockor, rådstugan med arresthusen, stadens broar med vindbron, halva rådhusklockan med urverket, våg- och mätarhuset tillika med vågen och vikterna är lagd i aska.

Skolan har inte varit uppbyggd sedan förra branden 1714, utan är ifrån den tiden hållen uti rådman Lundbergs hus, som även nu blev alldeles uppbränd.

Inga hus, vare sig publika eller privata, blev förskonade eller slapp undan elden, så att den skada som så olyckligt drabbade staden, står aldrig med borgerskapets makt och tillhjälp att helas och upprättas.

Härnösand den 6 november 1721, Johan Bodingh.

Gävleborgs landskontor GXII:5 bild 211.

Relaterat