Husmannen Per Olofsson, Bjuråker 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Delsbo, Bjuråker och Norrbo socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över husmannen Per Olofsson i Ramsjö, Bjuråker socken, som blivit anklagad för tjuveri.

Kgl Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen huru såsom husmannen Per Olofsson som tidigare har pliktat 2 gånger för tjuveri, har han ånyo stulit.

2 stycken nät om 3 daler kopparmynts värde ifrån Rustmästaren Olof Larsson i Delsbo, vilket Per tillstår, varför och Häradsrätten har dömt honom till döden efter Kungliga straffordningen.

Vilket utslag och den Kgl Rätten finner på lag vara grundat, men som både de båda tidigare och den senare stölden är av mycket ringa värde, så blir han befriad ifrån dödsstraffet.

Dock skall han plikta med 5 gatlopp.

Stockholm den 12 mars 1697.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 25.

Relaterat