Hustru Brita Israelsdotter, Sidensjö 1735

En vid ordinarietinget med Nätra tingslag hållen insänd rannsakning med tingsrättens fällda dom den 14 mars över Markus Jonsson i Överå, vilken av dess styvmor hustru Brita Israelsdotter blivit anklagad för det han skall knuffat omkull henne och stampat på bröstet.

I vilket mål såsom alldeles obevist tingsrätten befriat Markus Jonsson och förklarat Brita Israelsdotter som så mycket hos henne stått, sökt men icke kunnat binda sin styvson till så grovt brott, skyldig att erlägga 40 marker silvermynts böter eller i brist därav plikta med fängelse vid vatten och bröd, såsom och att till undvikande av förargelse bege sig från byn där hon inte äger någon fastighet och söka tjänst emedan hon är frisk och av god styrka.

Kgl. HR har låtit sig underrättats av rannsakningen om målets beskaffenhet och prövar för skäligt tingsrättens utslag således att gilla. Brita Israelsdotter skall plikta med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd och åligger henne dessutom att bege sin från byn.

Stockholm den 17 maj 1735.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:24 bild 363.

Relaterat