Hustru Brita Jonsdotter, Ragunda 1810

Uti det uppskjutna tinget den 9 december 1809 med soldaten Olof Rasks hustru, Brita Jonsdotter, angående enfalt hor, inställde sig käranden länsman Gösslling och Brita Jonsdotter.

Även Rask var tillstädes och sedan det framgått att Brita Jonsdotter framfött ett flickebarn som i dopet kallat Brita Lena, förklarade Rask att han ville förlåta sin hustru för den begångna otroheten.

Samt att han anser barnet som sitt eget och tillade även den lilla arvsrätten med hans egna barn.

Däremot ville han inte erlägga hustruns böter, till vilka hon inte någon tillgång.

Efter övervägande avlade Häradsrätten följande utslag:

Hustru Brita Jonsdotter är genom egen bekännelse att under hennes mans frånvaro, haft olovlig beblandelse med en annan man och framfött ett ännu levande flickebarn.

Alltså och i förmåga av 55 kap. 1 och 5 §§ Missgärningsbalken skall Brita Jonsdotter för första resan begånget enfalt hor böta 80 Daler silvermynt med 25 Rdr. 32 sk. Bco eller i brist därav undergå 20 dagars fängelse vid vatten och bröd.

Till Ragunda kyrka giva 2 Daler silvermynt med 23 sk. samma mynt samt därefter skriftas enskilt och avlösas.

Och som Rask förlåtit sin hustrus förbrytelse, låter Häradsrätten därvid bero.

I övrigt lämnade länsman Gössling öppet att tilltala den angivna lägersmannen inom laga tid i händelse det finns någon anledning därtill.

Ragunda tingslag den 10 april, § 13.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 140 / sid 19.

Relaterat