Hustru Gölin Persdotter, Ljusdal 1721

Kgl. Rättens resolution på ett extra ordinarie ting i Ljusdal och Kläppa gästgivargård den 3 augusti insända rannsakning och dom över Jon Perssons hustru i Storhaga, Gölin Persdotter.

Hon hade blivit anklagad av länsman Johan Delin för att hon skall ha knuffat sin svärfar Per Olofsson så han föll omkull och avled några dagar senare.

Tingsrätten fann att svärfaderns död inte hade skett med någon illvilja eller uppsåt, men hade ändå dömt henne till döden för hennes skuffande.

Händelsen inträffade den 17 juni när hustru Gölin Persdotter ville ha sin lilla styvdotter Ella Jonsdotter, 6 år, till att sköta sitt flickebarn.

I andra stugan där svärfadern Per Olofsson var, som var en gammal man på 70 år, vistades också Ella och Gölin ville att hon skulle skynda sig hem, vilket Per Olofsson inte ville.

Med Ella emellan sig och svärfadern, hade Gölin knuffat svärfadern ifrån sig som raglade mot dörrposten och föll med ryggen över tröskeln.

När han steg upp, hade han gått och lagt sig i en bod och avled den 22 juli.

Sedan kroppen blivit undersökt, fann man att ryggen och sidorna var alldeles blå men om samma blånader hade uppkommit genom fallet eller att han hade legat på en lös bänk, kunde man inte säga.

Och eftersom det befanns att Gölin inte hade knuffat omkull svärfadern med vilja och uppsåt, och att ingen oenighet rådde dem emellan, befriade Kgl. Rätten henne ifrån hans död. Han var en gammal man besvärad med bräckligheter och andtäppa.

Alltså och i förmåga av Kgl. Majt:s förordning av den 11 maj 1698, fann Kgl. Rätten för rättvist, att Gölin Persdotter skall böta 100 daler silvermynt och sedan stå uppenbar kyrkoplikt.

Dessutom skall hon göra avbön för sitt bott inför församlingen.

Orkar hon inte böterna, skall hon avstraffas med 14 dagars fängelse på vatten och bröd

Stockholm den 13 oktober 1721.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:19 bild 163.

Relaterat