Hustru Katarina Hammarberg, Härnösand 1763

Uti ingiven skrift anhåller hustru Katarina Hammarberg arr bli hugnad med skiljebrev ifrån dess man, tröjvävaren Ingemar Edemarck.

Alldenstund av därvid bifogade Härnösands Rådhusrätts protokoll under den 11 juli befinner att bemälte Edemarck sedan han för begången stöld, undergått spöslitande här i staden, övergett och förlöpt sin hustru.

Samt efter mera än ett års bortavaro utan att ge minsta underrättelse om sitt tillhåll och vistande, blivit behörigen efterlyst i början av förra året.

Men likväl intill denna tid icke återkommit eller det ringaste låtit sig avhöra och således all äktenskapsrätt förlorat.

Alltså varder Katarina Hammarberg det begärda skiljebrevet meddelat.

Härnösand den 10 augusti 1763.

Domkapitlet i Härnösand AIa:14, bild 41.

Relaterat