Hustru Kerstin Jönsdotter, Gävle 1708

En rannsakning hållen på Gävle kämnärsrättskammare den 9 och 10 januari samt Rådhusrättens den 18 i samma månad fälld dom över tegeldrängens Bengt Hanssons hustru, Kerstin Jönsdotter, vilken är anklagad av stadsfiskalen.

Inte bara för det att hon har stulit hö från Sven Nilsson till ett värde av 5 daler kopparmynt utan också på samma sätt avhänt hustru Margareta Danielsdotter ett tryckt lärftstäcke värderat till 3 daler kopparmynt.

Kerstin Jönsdotter har erkänt stölderna och att hon 2 gånger tidigare, den 1 mars 1704 pliktat med tredubbla böter och den 22 juni 1707 med risslitande för stöld, så är hon i anledning av Kgl. Maj:ts Straffordning av år 1653 3 § såsom för tredje resan stöld, dömd till döden av Rådhusrätten.

Resolution:

Eftersom Kerstin Jönsdotter har erkänt av den hållna rannsakningen i detta mål, att hon tre gånger tidigare för begångna stölder är dömd och avstraffad men har inte till sådant rättelser åstadkommit [bättring], utan nu tredje resan med samma odygd beträdd.

Fördenskull prövar den Kgl. Rätten, Rådhusrättens fällda utslag över henne på Kgl. Maj:ts Straffordning vara grundat, dock till följe av Kgl. Maj:ts till Justitiens administrerande förordnade och Rådsherrarnas ankomna resolution av den 11 uti innevarande månad, blir Kerstin Jönsdotter frikänd för dödsstraffet.

Men skall i dess ställe till välförtjänt näpst och androm till varning avstraffas med skarpt risslitande och sedan undergå uppenbar kyrkoplikt.

Stockholm den 12 mars 1708.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:13 bild 15.

Relaterat