Hustru Margareta Eriksdotter, Sollefteå 1722

Vid den hållna visitationen i Sollefteå den 7 februari 1722, begärde hustru Margareta Eriksdotter att få träda i annat äktenskap eftersom hennes förra man Erik Larsson Huller hade blivit lösdrivare för 16 år sedan.

Sedan dess hade man inte hade den ringaste kunskap om honom.

Trots att hon använt all flit att erhålla någon underrättelse därom , uppvisades en attest given av Olof Larsson i Ås vilken förmäler det sal. rådman Per Hindersson Modin berättat.

Erik Larsson Huller skall vara död varför hon tillåts att ingå i äktenskap i annat äktenskap i anledning av kyrkolagens 16 kap. 9 §.

Sollefteå C:1 (1688-1731) sid 124.

Relaterat