Kaplanen Jonas Stadenius, Helgum 1733

Vid åtskilliga ordinarie ting med allmogen av Ramsele pastorat och av häradshövdingen Erik Teet insända rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 9 oktober över kaplanen Jonas Stadenius som blivit angiven att annandag Påsk 1729 att han skall ha druckit något dagen innan.

Därav hade han förorsakat yrhet i huvudet att han i Helgums kyrka glömde att läsa Evangelium i Predikstolen, i vilket mål Tingsrätten pålagt honom i förmåga av Kgl. Förordningen av den 30 oktober 1695 med själv sin ed erhålla, att sådant skett inte av dryckenskap eller därav orsakad av huvudyrhet utan skylde på den värk att gomspene hade fallit ner.

Kgl. HR prövar för skäligt att befria kaplanen Stadenius ifrån ålagda edgång, dock som han uti en så angelägen ämbetssyssla, glömt att läsa upp Evangeliet i Predikstolen, varav förargelse i församlingen är förorsakad.

Därför ska han av sådant vederbörande Konsistorium allvarsamt hållas med åtvarning, att hädanefter för en sådan slick och andra dylika förseelser noga tillvarata, samt förrätta dess ämbete med all ohåga och tillbörlig aktsamhet.

Stockholm den 12 november 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 157.

Relaterat