Karin Larsdotter, Rödön 1736

Resolution på insända rannsakning och fälld dom från Rödöns tingsrätt över ogifta kvinnspersonen Karin Larsdotter från Sota, vilken tingsrätten för andra resan begånget lägersmål fällt till 10 daler silvermynts böter och att stå uppenbar kyrkoplikt två söndagar.

Men likväl hemställt till Kgl. HR huruvida hon måste undergå offentlig avlösning emedan hon skall uti Norge stått kyrkoplikt och blivit avlöst.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen och funnit, att sedan Karin Larsdotter och dragonen Anders Starkfeldt pliktat för enkelt hor har han därför blivit skild ifrån sin hustru.

Så har Karin Larsdotter låtit råda sig med oäkta barn som hon framfött i januari månad 1727 och därpå med tinget näst påföljande i februari angett Starkfeldt som barnafadern.

Men innan rannsakningen blivit avslutad hade hon avvikit till Norge, där hon skall för lägersmålet undergått kyrkoplikt, varefter hon år 1732 utan lejde kommit tillbaka från Norge, då tingsrätten i detta mål vidare företagit.

Och eftersom det inte allenast är osäkert om Karin Larsdotter i Norge verkligen stått kyrkoplikt och där blivit avlöst, om så vore skett kunde hon därigenom icke befrias ifrån kyrkopliktens undergående uti den församlingen där gärningen är gjord och förorsakat förargelse.

Därför finner Kgl. HR att Karin Larsdotter, som nu är dömd för andra resan lägersmål, bör undergå två söndagars uppenbar kyrkoplikt och sedan efter vanligheter avlösas offentligen.
Stockholm den 31 maj 1736.

Att Karin Larsdotter stått två söndagars kyrkoplikt och sedan offentligen blivit avlöst, det var här med attesterat av Rödön den 1 augusti 1736, Petr. Klefberg.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 124.

Relaterat