Klockaren Per Nilsson, Nordingrå 1698

Rättens resolution på Nordingrås sockens tingslag inkommen rannsakning och dom över klockaren Per Nilsson som är anklagad för kyrkstöld.

Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denne klockare, Per Nilsson, som i 30 år varit klockare, och är nu 60 år gammal, har sedan en hop penningar saknats i offerkistan blivit tillvist, att ha stulit samma pengar,

vilken äntligen bekänner att han åtskilliga gånger har rört om och skakat offerkistan och stulit varje gång till 9 eller 10 daler kopparmynt sedan han första gången med kyrkyxan brutit den lös ifrån Korskranket, erkänner summan av 40 daler kopparmynt och dessa ville han betala igen och därtill 6 daler kopparmynt om året så länge han lever.

Han nekade enträget att ha stulit flera gånger eller mera penningar ur samma kista som han misstänktes för.

Häradsrätten dömer honom efter Kgl. Straffordningen till döden och eftersom Per Nilsson som varit klockare och kyrkans tjänare under så lång tid samt således bort dess bästa i akt taga, efter han och varit betrodd med kyrknyckeln har sådant alldeles åsidosatt och tid efter annan begått kyrkstöld.

Alltså blir han inte befriad från dödsstraffet utan skall till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel hängas.
Actum ut supra.

Stockholm den 21 mars 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 135.

Jag har en avskrift av kvittot 1698 6/4 i Gävle undertecknat av skarprättaren Johan Gunnarsson som (i förskott!) fick 15 dlr 21 öre smt för uppdraget. resa och traktamente. När änkan Brita Joensdr dog sju år senare påstods hon ”lefuat tillhopa med sin Man 35 åhr, efter det klockaren blev hängd på Åssen för Tiufnaden af Offerkijstan, warit änkia i Siu åhr, blev död den 14 Octobris (Nordingrå C:1 s 75).

Per Sundin, Örnsköldsvik genom mejl den 5 januari 2020.

Relaterat